Kompletní dodávky staveb

Činnosti a služby

 • Stavební výroba
  • Výstavba pozemních staveb a průmyslových objektů na klíč
  • Výstavba a součinnost dopravních staveb, inženýrských sítí
  • OK a zámečnická výroba
 • Projekční činnost
  • Projekční činnost
   • Prvotní studie, model, studie proveditelnosti
   • PD jednotlivých fází povolování výstavby
   • Skutečný stav provedení popř. provozní PD
  • Kompletní sortiment PD profesí
  • Stavební průzkumy, pasporty, zaměření
  • Geologie – IGP a HIGP a RADON
  • Geodetické práce
  • Termokamera, měření vlhkosti, měření hluku
  • Architektonické návrhy renomovanými architekty
  • Bohaté zkušenosti s velkými projekty, revitalizací
  • Stavební fyzika – zvuk, teplo, vlhkost
  • Rozpočty
 • Inženýrská činnost
  • TDI
  • Kontrola staveb, supervize s odborným vyjádřením
  • Koordinace projektu
  • Projektové řízení
  • Činnost Koordinátora BOZP na staveništi
  • Kontrolní měření, zkoušky a rozbory
  • Kontrolní rozpočty a výkazy

Pro investory provádíme v rámci projektového řízení

 • Zajištění zdrojů, studie
 • Projekty
 • Výstavbu
 • Předání stavby k užívání a zajištění provozu a údržby